Klassens elev & föräldarguide gör vi i ett program som heter Book Creator 

Vi arbetar med detta program även i svenskan där vi håller på med skrivprojektet monstret. Våra böcker där kommer också läggas ut här på bloggen innan terminens slut.Vi har börjat göra vår handbok i detta program!

Den kommer att bli i serieformat.